§1 Postanowienia ogólne

1.    Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.monikamadejek.pl (zwany dalej Sklepem) jest: SL Monika Madejek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7151829303.

2.    Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.

3.    Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma  (zwana dalej Klientem).

4.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.monikamadejek.pl, zamówienia indywidualne drogą mailową: kontakt@monikamadejek.pl

6.    Kontakt ze Sklepem za pośrednictwem maila: kontakt@monikamadejek.pl

§2 Oferta

1.    Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.monikamadejek.pl są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień monitorów. Autor zdjęć dokłada wszelkich starań, aby oddawały  produkt jak najwierniej.

2.    Wszystkie ceny podane na stronie  www.monikamadejek.pl są cenami brutto.

3.    Informacje o produktach znajdujące się w sklepie www.monikamadejek.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4.    Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.

5.    Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

6.    Gotowe zamówienie pakowane jest w karton.

§3 Złożenie zamówienia

1.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

2.    Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.monikamadejek.pl oraz, w przypadku zamówień niestandardowych, e-mailem na adres kontakt@monikamadejek.pl  Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

3.    Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu

§4 Płatności

1.    Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

2.    Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
o    płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy 24
o    przelew bankowy

3.    Na wpłatę Kupującego Sklep oczekuje 3 dni robocze (Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienia zostaną anulowane .

§5 Zwrot towaru

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Zgodnie z Art. 38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

2.    Możliwość zwrot nie obejmuje produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta oraz wykonanych w innych wariantach niż standardowy np. kolorystyka, rozmiar itp. Odstąpienie od umowy kupna jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

3.     Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta bądź poprzez system transakcyjny w zależności od metody z której skorzystał kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§6   Reklamacje

1.    Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres SL Monika Madejek, Dzierzkowice Podwody 38, 23-251 Dzierzkowice. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2.    Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę (jeżeli została wystawiona) oraz opis przyczyny reklamacji.

3.    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

4.    Towar uszkodzony zostanie naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

5.    Na wszystkie produkty oferowane na stronie www.monikamadejek.pl przysługuję 24 miesięczny okres gwarancji (nie dotyczy źródeł światła).

§7   Własność Intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem monikamadejek.pl korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością monikamadejek.pl Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony monikamadejek.pl, bez zgody Sklepu. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony monikamadejek.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§8   Postanowienia Końcowe

1.  Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

2.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

MENU